SigneringerOpprop navnLaget
36 Norske manusforfatteres ønsker stopp i kuttene ved Norsk Filminstitutt!
I forbindelse med den pågående moderniserings- og avbyråkratiseringsprosessen i Norsk Filminstitutt, ønsker norske manusforfattere å gjøre sin stemme hørt.  Flere av oss stiller oss svært kritiske til prosessen opp mot gjennomføringen av omorganiseringen, samt kuttene som blir innført.  Vi har derfor formulert et åpent brev til Kulturdepartementet, Norsk Filminstitutt og bransjemagasinet Rushprint...
2019-08-16
742 Støtte til Thor Foseid og hans helsefremmende kostråd
Ved å signere oppropet, støtter du Thor Foseid og hans Facebookside med gode og helsefremmende råd og kostplaner. Ikke noen ‘alternativ behandling’, bare naturlig og god mat i riktig sammensetning!  Alt et meget godt supplement til helsevesenet vårt.  Facebooksiden Spør Thor nærmer seg 50.000 medlemmer med svært gode erfaringer!  Takk for støtten!...
2019-08-16
223 Utbedring av sikkerheten langs Fjellsveien
Utbedring av sikkerheten for fotgjengere langs Fjellsveien Veistrekningen mellom Gjerpenlia (3035 Drammen) og Skoger kirke (3039 Drammen) er omkring 2,3 kilometer lang. Strekningen har fartsgrenser fra 40-50 km/t og det ligger mellom 40 og 50 boliger langs strekningen. Strekningen har ikke fortau Strekningen mangler fotgjengeroverganger Strekningen mangler busslommer Områdene er dårlig belyst Områ...
2019-08-15
18 REDD FRETEX TROMSØ
Fretex har lenge hatt en stor plass i bydriften og ikke minst hjertene til beboerne av Tromsø by (og omegn, for ikke å glemme turistene).  Tromsø er en av Norges største studentbyer, og vi syntes det er langt fra akseptabelt å legge ned en butikk som hjelper så mange med så mye. Vi er i samarbeid med NAV, KIF og Frelsesarmeen, samt at vi bidrar til en mer miljøvennlig hverdag; Så hjelp oss å redde...
2019-08-15
159 ALLE BARN HAR RETT PÅ TRYGG SKOLEVEI! Vi ønsker lavere fartsgrense og gangfelt til barna våre på Fv462 mellom Risebro og Fløtten på Mogreina!
Våre barn har ikke en trygg skolevei! Heller ei gangvei for å gå eller sykle til sine venner.   HJELP OSS MED DIN SIGNATUR! For alle barn har rett på en trygg hverdag og skolevei!   -Fler bilder finnes på Facebook : Mogreina Siden    Ganske mange er bekymret for den manglende sikkerheten rundt bilveien vi og barna våre bruker i dag, Fv462 - Strekning Fløtten, Lille Østli, Rosenvangvn, Østli til Ri...
2019-08-13
16 Handlingsplan mot islamofobi
Vi har sett en del netthets som viser at en betydelig andel av befolkningen i Norge legitimerer vold mot muslimer. politikere i regjeringen som bidrar til mer polarisering. Og har også blitt forsket for lite på islamofobi og hat rettet mot muslimer....
2019-08-12
262 NEI til Vindkrafterk på Haramsøy
Innbyggerinitiativ/støtte til å ta opp sak i kommunestyret om utbygging av Haramsfjellet på kommunestyremøte i august. Vi som har skrive under på dette dokumentet ber om at Haram Kommune klargjer sitt syn om utbygging på Haramsfjellet før MTA plan er ferdigbehandla i NVE. Framlegg til Vedtak:  Haram Kommune vil med dette presisere overfor OED og NVE at kommunen ikkje ynskjer at det skal byggast vi...
2019-08-10
154 Pålegg til Hafslund om Utbedring av strømnett i Tomter
Når man betaler så mye som det betales i både strøm og nettleie så forventer man at strømnettet også blir til dels vedlikeholdt ut fra disse inntektene.   vel ikke her...   VELKOMMEN TIL TOMTER, HOBØL KOMMUNE. Kjempe flott tettsted av en bygd, der man må påberegne at bare du nyser så ser man strømmen forsvinner i først nabolaget, før den igjen forsvinner i hele bygda. Tettstedet mannskapene som sk...
2019-08-09
94 Innfør støykrav og minimumsavstand til bebyggelse i alle vindkraftprosjekter NÅ
Det bygges ut vindkraft i stor stil i Norge for tiden, og motstanden imot disse er stor og økende. Særlig lokalt, der folk begynner å se både inngrepene og at turbinene er skjemmende både på avstand og på nært hold. I tillegg til det visuelle har man lyd og vibrasjon, som i følge forskning viser at folk blir syke eller får redusert livskvalitet. Tapet i verdi på eiendommer kan man bare spekulere i...
2019-08-07
34 Grunnfarnes tunnelen
Tunnelen te vår kjære bygd treng sårt omsorg no etter mange år med pålitelig drift. No i dag e den et stort hull å på vinteren etterligne den pinnsvin både i tak å på det som er igjen av asfalt. Store mengder is henger seg på veggmattene å river de sønder å sammen. La oss gå sammen å få kjærligheten tunnelen sårt trenger❤️...
2019-08-07
Facebook