Sist signerte opprop

Siste signaturOpprop navnLaget
2017-07-16 18:11 Act-in-Chechnya-Now (Lukket)
Vi krever umiddelbar handling fra den russiske regjering!   Internasjonale medier bringer stadig nye og foruroligende nyheter om situasjonen for LHBTIQ-befolkningen i Russland, og spesielt i Tsjetsjenia. For første gang siden andre verdenskrig kommer det informasjon om interneringsleire for LHBT-personer på europeisk jord. Russland er underlagt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.  ...
2017-07-03
2017-07-15 21:27 STOPP barnevernets manipulasjon av barn i fosterhjem.
Barnevernet legger som regel strenge restriksjoner på omfang og innhold i kontakten mellom fosterbarn og deres biologiske familie. Kontakten kontrolleres gjennom instruksjon, manipulasjon og ulike former for sanksjoner. Dette oppropet gjelder krav om lovhjemlet forbud mot bruk av alle direkte og  indirekte styringsmetoder (manipulasjon/hjernevask) som har som formål eller effekt å påvirke kon...
2015-07-06
2017-07-14 18:45 Støtt Olaåsen Gård
Her er et brev fra ei av de som er i tiltak på gården og blir delt her med tillatelse fra henne. Min framtid. Hei, jeg heter Benedickte. Jeg er snart 20 år gammel og har nå jobbet ved Olaåsen i snart et år. Jeg har en syn og hørselshemming som gjør at det er litt vanskeligere å finne seg en jobb ute i den normale hverdagen. Der er mange som tenker at det er vanskelig å ha meg i jobb si...
2017-05-25
2017-07-14 11:40 Studielån i juni!
http://workbase.no/topic/647-studenter-har-ikke-vært-fattigere-pa-37-ar/ Denne artikkelen forteller oss at studenter ikke har vært fattigere på 37 år, anno august 2012. Som student selv, merkes dette spesielt godt i mai/juni måned, ettersom vi ikke får utbetaling i juni. De fleste studenter er ikke ferdige med skoleåret før godt uti juni, og ettersom det ofte er travle eksamensperioder fra...
2013-05-28
2017-07-14 11:38 vi ønsker lokale bilbaner til ungdom
Dette er for og holde den farlige kjøringen unna veiene, la oss få baner, som vi kan kjøre kvelder/helger på, for og ha det litt gøy! Bil interessen er stor i norge, og mange liker og leke seg med bilen sin....
2014-09-23
2017-07-14 11:37 Fjern blomberingene i mopeder
folk irriterer seg over at mopeder bare gåt 45km/t og det er altfor sent. det er en fare for trafikken. argumentene til at mopeder skal være blombert er: 16åringer bør ikke kunne kjøre fortere enn 45km/t. det er jo bare å ta lett mc lappen. de er ikke bygget for å gå raskere enn 45km/t. noen mopeder går opp i 90km/t uten blomber.   nå har vi ny regjering, så håper at de kan gjøre noe...
2013-10-02
2017-07-14 11:37 Steng grensen til Norge før det er for sent
Bli med å skriv under på et opprop mot innvandringen til norge....
2015-09-13
2017-07-14 11:36 Nei til KRLE!
Sekulær og livssynsnøytral religionsundervisning er den eneste fornuftige løsningen for norsk skole. Vi, de undertegnede, gir herved beskjed til den nye regjeringen at vi har skjønt hva Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen mente. Vi har skjønt det dere ikke forsto. Det er en klisjé at de som ikke kjenner til historie er dømt til å gjenta feilene i den. Er det allikevel for mye forla...
2013-10-01
2017-07-11 17:44 Fotgjengerfelt
Her ønsker jeg og samle inn underskrifter til en sikrere vei langs Postveien i Sandnes. Det er meget langt i mellom de, og i tillegg bussholdeplasser uten mulighet til og krysse veien lovlig. Dette er også en skolevei og et området med eldre mennesker som sliter med å gå 100m ned og opp igjen for å krysse veien.  Kommunen krever flere som er bekymret, for å sette igang tiltak. Trafikkert v...
2017-06-28
2017-07-11 01:43 La Skjoma leve!
  La Skjoma leve! Skjoma var før kraftutbyggingen ei høyt rangert lakseelv i Nord-Norge. Scenarioet per i dag er et sterkt truet økosystem grunnet for liten vannføring. Narvik kommune, Skjomen Bygdeutvalg, Naturvernforbundet i Narvik, Narvik jeger- og fisker forening med flere fremmet krav til Norges vassdrags- og energidirektorat i den hensikt å pålegge Statkraft en minstevannføring slik...
2017-03-21
2017-07-09 23:16 få mc-parkering tilbake til Oslo
Bli med og jobb for å få tilbake mc-parkeringen i Oslo. Jo fler signaturer jo tydeligere signal til politikerne som tar avgjørelsene (Y) ...
2017-06-30
2017-07-04 20:47 Tegnspråkopplæring for søsken i Midt- og Nord!
Søsken av hørselshemmede i Midt- og Nord-Norge har i dag ikke rett til tegnspråkopplæring. Mange av disse er avhengige av tegnspråket for å kunne snakke med sin egen søster eller bror! Mangelen av tegnspråkopplæring for nærmeste familie fører til at familier blir splittet og barn isolert i løpet av sin oppvekst. Dette oppropet ber om at det opprettes et tilbud for barn i regionene Mid...
2017-03-22
2017-07-04 13:18 Ja til Digital tidsskrift i Norsk psykologforening
Norsk psykologforening må undersøke om der kan spares penge og porto ved at udgive tidsskriftet udelukkende digitalt. Ønskes papirudgaver af artikler på medlemmerne printe selv, porto og papirudgifter må ned....
2017-07-02
2017-07-02 10:39 Forbud mot vingeklipp av papegøyer i Norge
Hei jeg som skriver å som vil ha igjennom lov endring på vingeklipp av papegøyer i Norge er papegøye mamma til 5 stk flotte pipper  alle kan å fly å det skal de få fortsette med  jeg brenner veldig for st det må bli slutt på at det er så lettvint å ta med seg papegøyen til dyrlegen å vingeklippe de  dyrlegene vet eksakt hvor stor fare det er for psykisk å fysisk stress , lidelser...
2016-08-04
2017-06-29 13:56 NEI til returnering av barn til Afghanistan! (Lukket)
La barn være barn! Flere og flere afghanske enslige mindreårige asylsøkere får nei av UDI, der de må reise tilbake til Afghanistan. Når ble det greit å sende barn tilbake til krigsherjede land, der livet deres står i fare? Dette er noe vi må få stoppet! Afghanistan er ikke trygt! Du kan være med på å redde liv, skriv under nå!  #laguttabli #labarnabli   ...
2016-11-01
2017-06-28 11:46 Oppretthold støtten til Nordnorsk Jazzforum!
Nordnorsk Jazzforum er landsdelens musikkpolitiske organisasjon for jazzklubber, storband, jazzfestivaler og musikere med tilknytning til Nord-Norge. Organisasjonen ble stiftet i Harstad under festspillene i 1969 og har siden den gang spilt en viktig rolle for utbredelsen av jazzen i vår landsdel.
15 jazzklubber, 7 festivaler, 10 storband og ca. 40 musikere er via sitt medlemskap i Norsk Jazzfo...
2017-05-26
2017-06-27 22:03 Få ESA(emotinal support animal) til Norge
Det blir stadig gjort nye studier og forskning hva slags effekt dyr har på oss mennesker,  både fysisk og psykisk helse og emosjonellt, bedrer helse på mange måter og kan hjelpe mennesker med forskjellige sykdommer og plage.                             I blant annet USA så har det blitt større med ESA godkjente dyr som folk med blant annet angst, depresjon, ptsd o.l og dette h...
2017-02-05
2017-06-27 01:33 Forby glyfosat
WHO's institutt for kreftforskning gikk i mars i år ut med at glyfosat trolig er kreftfremkallende, men fremdeles ruller reklamen for RoundUp over norske TV-skjermer. Dette kan vi ikke la fortsette! Skriv under i dag! På regjeringens egne websider ligger det oppfordringer til hageeiere om å la bl.a. løvetann gro naturlig så bier og humler får lettere levekår. Vi ønsker å kaste ballen til...
2015-06-17
2017-06-26 00:58 Bevar barnehagen i Valestrand!
Bevar barnehagen i Valestrand!   Rådmannen i Sveio har føreslått å legge ned barnehagen i Valestrand. Det er no ein gong rådmannens jobb å finne ut kor kommunen kan spare pengar, så det er greitt. Men dei kronene ein sparer her er lommerusk mot det ein tapar. Ei rasering av barnehagen vil vere dramatisk for ungane, foreldra, dei tilsette, og for bygdene i nord.    Sveio kommune har sjøl...
2016-05-01
2017-06-25 11:29 Få 1 % ekstra skatt per hode i sykkylven kommune!
Ja tenk det! No er det nok mange som ønsker og kakke meg. Men la gå!  Jeg vil at den eldre generasjonen skal få leve et verdig liv på buas. Jeg vil at den eldre generasjonen som fortsatt bor hjemme skal få ha hjemmehjelp. Jeg vil at mine barn skal ha nok ansatte og midler til sin barnehage og skole!  Jeg vil IKKE at kommuna skal komme inn i ROBEK igjen!  Jeg betaler med glede eiendomskatt...
2017-06-23
2017-06-25 06:14 Nei til blokker på barnehagetomta i Måsevegen! (Lukket)
Vi vil bevare de grønne lungene i bydelen Håpet, skape møteplasser, forbedre og videreutvikle friarealer og leikeplasser til glede og nytte for barn, unge og eldre....
2017-06-06
2017-06-24 23:45 JA til et FULLVERDIG sykehustilbud i Narvik!
Stopp raseringen av Narvik sykehus! Vi ønsker og fortjener et fullverdig sykehustilbud i Narvik året rundt! Dette innebærer akuttmedisinsk- og kirurgisk beredskap. Fødeavdeling med kirurgisk, anestesiologisk og gynekologisk beredskap. Medisinsk- og kirurgisk sengepost inkludert palliativ enhet og poliklinikker. Det er NÅ vi kan si i fra, før det er for sent!    ...
2014-06-14
2017-06-24 13:20 UAVHENGIG GRANSKNING AV NORGES MILITÆRE BIDRAG I LIBYA
Nå er det over fem år siden bombingen av Libya og situasjonen i landet er verre enn noen gang. Norges Fredsråd stiller krav til myndighetene og oppfordrer til en uavhengig, offentlig granskning av Norges krigsdeltakelse i Libya i 2011. Hva slags rolle spilte egentlig Norge og hva var det godt for?  Vi søker til­slut­nin­ger fra orga­ni­sa­sjo­ner og enkeltmennesker som er opptatt av N...
2013-03-20
2017-06-23 15:55 NEI til flere godstog på Østfoldbanen Oslo-Ski, JA til "Bryndiagonalen/godsforbindelse til Alnabru"
NB! Se nederst i dette opprop for hvordan du gir din underskrift.  Hjelp oss å spre budskapet. Follobaneprosjektet er det største landbaserte prosjektet i Norge i nyere tid og får landets lengste jernbanetunnel. Det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski, er innerste del av InterCity-utbyggingen sørover fra Oslo. Hovedarbeidene starter etter planen i 2014, mens de forber...
2014-05-15
2017-06-23 12:52 Krav til politisk behandling av klagesak - Skedsmo kommune
Vi trenger hjelp til å få en klagesak behandlet politisk i kommunen. For å få til dette trenger vi 300 underskrifter fra innbyggere med folkeregisteradresse i Skedsmo kommune eller 500 underskrifter fra innbyggere i Akershus fylke, ref Kommunelovens § 39 a-1. Klagen gjelder avslag på dispensasjon for oppføring av garasje på egen eiendom i Hurdalsgata på Volla i Lillestrøm. Forenklingene...
2017-06-02
2017-06-22 22:50 Ja till snil fest
Sel åm d r skills misse party r d vikti me snilhet. Så derfår må snilhets tyran nr 1 kåme. JA TIL EVVY PÅ FEST! Siggner hær åm du mener snilhets tyran nr 1 Evvy Eling Våg må kåme på fest....
2017-06-19
2017-06-22 18:38 Faglig opprop om EØS: For faste ansettelser og rettigheter
Norge har i tjue år vært underlagt EUs indre marked med EUs fire markedsfriheter via EØS-avtalen. EU direktiver blir innført med lite debatt i folkevalgte organer. EU-domstolen griper inn i avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Slik innsnevres demokratiet. Dette skjer til tross for at Norge i 1992 forutsatte at EØS-avtalen ikke skulle kunne påvirke arbeidslivets regler. I 2013 vedtok L...
2015-05-27
2017-06-22 14:47 Bevar Dyrborgskogen!
Trøndelag folkemuseum må respektere at Dyrborgskogen skal være til allmenn bruk, og museet kan ikke gjerde inn arealer som det har overtatt av kommunen i 2007 og 2015. Disse 80 dekarene er overdratt med den klare forutsetning at eiendommen ikke skulle gjerdes inn, fordi den skulle være til allmenn bruk. Trøndelag folkemuseum må respektere demokratiske vedtak, og finne alternativ plassering f...
2016-01-31
2017-06-22 12:08 Krever ballbinge på YES
Planene for ny barneskole i Ytre Enebakk inkluderer ingen ballbinge. En ballbinge er svært anvendelig, ikke bare til fotball, og brukes aktivt av både skole, SFO og etter skoletid. Nye YES vil ha så mange elever at den egentlig burde hatt to eller tre ballbinger, men en burde ihvertfall være minimum. Hovedargumentet for at det ikke blir noen ballbinge er at det ikke er plass. I så fall får...
2017-06-20
2017-06-20 20:56 Har du behov for SFO fra kl 07.00? Skriv under på dette oppropet.
Lunde skole har SFO åpent fra 07.30. Nygård skole har fra 07.00. Har hørt det er flere foreldre som har behov for at SFO på Lunde Skole skal åpne en halvtime tidligere. Hvis vi er mange nok med behov, burde de åpne en halvtime før.   Skriv under hvis du har behov for tidligere åpningstid for ditt barn, med tanke på jobb og div....
2017-06-19
2017-06-20 12:11 Antidepressiva! Navneendring og advarsel utenpå pakning.
Mål: Antidepressiva må skifte navn da navnet er misvisende og det må stå en advarsel utenpå medisin pakningen.     Jeg syns vi fortjener korrekt informasjon. Navnet antidepressiva er like feil som å kalle jern tabletter “anti-tretthets-piller” Navnet i seg selv, antidepressiva og lykkepillen har vært med å solgt en løgn. Når noe heter lykkepillen, ja da høres det jo greit ut? Dett...
2017-05-12
2017-06-20 07:06 Ja til Rv.7
Rv.7 er den korteste og raskeste veien mellom Østlandet og Vestlandet, og regjeringen skal nå velge hvilken vei som skal prioriteres med veimidler i årene fremover. Rv.7 er allerede best for flest, men med lang tunnel under Hardangervidda blir den også best for bilistene vinterstid og for Europas største gjenlevende villreinstamme! Vis din støtte til kravet om lang tunnel under Hardangervidd...
2016-09-02
2017-06-19 15:00 Klage på Skriftlig eksamen I - MED3300, vår 2017
Følgende studenter uttrykker støtte til felles klage på Skriftlig eksamen I - MED3300, vår 2017:...
2017-06-16
2017-06-18 12:03 Ja til frivillig selvbestemt dødshjelp
Foreningen retten til en verdig død arbeider for at dødssyke menneskser så langt det er mulig skal få en human og verdig avslutning på livet. Derfor arbeider vi for at loven endres slik at uhelbredelige syke mennesker i terminalfasen, med store lidelser og/eller hjelpeløshet, skal kunne få bistand til å avslutte livet dersom de utvetydig ønsker det og kontrollkriterier er ivaretatt. Under...
2017-01-16
2017-06-18 01:38 Thorbjørn Egners plass: Torg og møteplass
Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke er i dag et femarmet, uoversiktlig kryss. Innbyggerne på Kampen vil ha Thorbjørn Egners plass som torg og møteplass. En aksjonsgruppe med representanter fra Kampen Vel, historielaget, lokalt næringsliv, engasjerte naboer og Kampen menighet arbeider for å å fremme denne saken overfor myndighetene. Bydelsutvalget støtter saken og Bymiljøetaten start...
2016-09-04
2017-06-17 12:54 Glutenfri mat KOSTER! La oss beholde støtten!
NAV vil nå vurdere om støtten til cøliaki / glutenintoleranse er utdatert,  og bør fjernes, ett av argumentene er at siden det nå er mange mottakere av støtten og mange som ikke tåler gluten HÅPER de at glutenfri mat er/skal bli billigere og derfor kan fjerne støtten...   Signer oppropet og vis din støtte til Cøliaki og glutenintoleranse.  ...
2017-06-15
2017-06-17 12:38 Nasjonalt forbud mot heliumballonger nå!
I kjølvannet av 17. maifeiringen flyter det nå av ballongrester flere steder i landet. Og det er ikke bare enkeltballonger som barn har mistet, men hele knipper som selgerne ikke har fått solgt, og som de derfor har kvittet seg med på enkleste vis. Men det er ikke bare forsøplingen som er et problem. Helium, som disse ballongene blir fylt med, er i tillegg en svært begrenset ressurs som blan...
2017-05-19
2017-06-16 14:17 Folkeavstemning om EØS og Schengen!
Støtt oss i kampen for folkeavstemning om EØS og Schengen.  DEMOKRATENE i Norge kan ikke akseptere at 75 % av stortingspolitikkerne lar EU skrive Norges lover gjennom EØS når 80 % av den norske befolkningen er KLART NEI til EU. DEMOKRATENE i Norge er KLART NEI til EU, EØS, Schengen og TISA / TTIP. DEMOKRATENE i Norge ønsker folkeavstemning om EØS og Schengen. DEMOKRATENE i Norge vil ha fol...
2016-10-12
2017-06-15 20:55 Nei til eiendomsskatt i Ål
Nei til en usosial og unødvendig skatt. Bare negative ringvirkninger. Stopp heller sløsinga og fråtsinga på kommunehuset...
2016-09-11
2017-06-15 13:30 Barnehagebrølet
Barnehagereformen er halvferdig. Fortsatt mangler barnehagen mange utdannede mennesker og et lovfestet krav til minstebemanning. Frem til dette og en rekke andre krav er på plass vil vi gi lyd fra oss. Støtt vår kampanje ved å skrive under. Les mer på: www.barnehagebrolet.no...
2013-06-02
2017-06-15 13:14 Bevar lokalmiljøet på Karlsrud
En utenbys utbygger ønsker å bygge ut eiendommene Raschs vei 38 – 40 og Radarveien 4 til et åtteetasjers nærings- og boligkompleks midt blant småhusbebyggelsen. Bygget som ønskes satt opp, skisseres som et bygg på over 30 meter, og vil utgjøre flere tusen kvadratmeter. Dette vil gjøre bygget høyere enn noen andre bygg mellom Karlsrud og Lambertseter i dag, høyere enn både Lambertsete...
2015-12-04
2017-06-14 18:48 NEI TIL BYGGING PÅ KOMMUNAL TOMT PÅ ØKSENDALSØRA, MØRE OG ROMSDALS BEST BEVARTE TETTSTED
Sunndal kommune ønsker bygging av 2 ruvende leilighetsbygg på den kommunale tomten nede ved strandsonen. Disse planene tar i praksis beslag på hele den kommunale tomten som idag fungerer som friområde på Øksendalsøra og er tilgjengelig for almennheten. Ved å signere støtter du opp om arbeidet med å få omregulert tomten til friområde istedenfor til boligbygging....
2014-06-12
2017-06-14 08:34 Hjelp oss å bevare friarealet på Trones
  At Verdal kommunestyre har gått inn for utredning av ekskluderende hyttefelt i 100-metersbeltet på Tronestangen er et tydelig tegn på dårlig dømmekraft.  Bortfallet av skogen som friområde vil forringe friluftsverdien av stranda. Tapet vil ikke kunne kompenseres med økt tilrettelegging for allmennheten. I dette friområdet er det heller ikke behov for mer tilrettelegging. Som innb...
2015-05-03
2017-06-12 20:43 Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.no
Nei til bro i indre Oslofjord www.broneitakk.nohttp://www.broneitakk.no/Fjordrommet, natur og rekreasjonsområde for 1,2 millioner mennesker ødelegges. Dette blir som en motorvei tvers gjennom Nordmarka for å spare fem minutter kjøretid til Gardermoen flyplass. NB! Husk å underskriv nederst på siden når du er ferdig! Send linken til denne siden til venner og kjente. http://www.opprop.net...
2014-04-10
2017-06-12 18:27 Stans aggresjonen mot Syria
Vi som signerer dette oppropet sier nei til flere angrepskriger basert på løgner og hyklerisk "humanisme". Vi forlanger at Norge ikke på noen måte bidrar til folkerettsstridige angrep på Syria, uansett hvor mye press USA og Nato legger på en norsk regjering. Det egentlige målet for disse endeløse krigene er å rane ressurser og sikre Vestens oljeforsyninger. Omsorgen for menneskerettighe...
2013-09-03
2017-06-12 12:08 Behald Akuttkirurgien i Volda!
Hjelp oss i kampen for å behalde akuttkirurgien ved Volda sjukehus! Helse- og omsorgsminister Bent Høie har lagt fram forslag til Nasjonal helse- og sjukehusplan der Volda sjukehus i begge av dei to skisserte modellane vil miste kirurgisk akuttberedskap. Det betyr i så fall at det ikkje vil verte sjukehus med akuttkirurgi mellom Ålesund og Førde....
2015-12-08
2017-06-11 17:42 Opprop i Norge mot behandlingen av familien Krebs & Johansen
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusmidler/forskerektepar-tatt-med-0-8-gram-psykedelisk-sopp-krever-at-politiet-leverer-den-tilbake/a/23693977/   Signer gjerne oppropet om du er enig at dette er uverdig behandling....
2016-06-04
2017-06-09 19:29 Vern Bergerskogen
Bergerskogen er et svært viktig natur- og friluftsområde på nordre Nesodden som er sterkt truet av utbygging.  Skogen er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet, og i de senere årene er store deler kartlagt som viktige naturtyper, og flere rødlistearter er registrert. Undersøkelser viser også at svært viktige naturtyper fortsatt ikke er registrert og kartlagt. Utbyggingsplan...
2015-03-26
2017-06-09 09:03 Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen
Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen Til Bergen Byråd og Bergen Bystyre;   Vi - bilister, innbyggere og næringsdrivende i Bergen - ber dere som styrer byen vår om at dere ikke øker bompengene til bilistene i Bergen mer, og ikke øker antall bompenge-innkrevingssteder. Vi har ikke råd til å betale mer i bompenger enn i dag! Vi opplever at bompengene er mer enn høye nok allerede. Vi har...
2016-12-01
2017-06-09 08:37 Legg ned Trandum og stopp tvangsreturene til krig og forfølgelse.
Utlendingsinternatet på Trandum må legges under et uavhengig kontrollorgan, og den umenneskelige og kritiserte praksisen på Trandum må på dagsorden umiddelbart. Nedleggelse av Trandum er alternativet. Hver uke returneres sårbare mennesker tilbake til krig, forfølgelse og nedverdigende behandling. Dette nekter vi å se stille på. Tvangsreturene av sårbare mennesker på flukt må stoppes um...
2017-03-13
0.02086
Facebook