Bør Marius N Karlstrøm jobbe med mennesker?

Marius N. Karlstrøm, tidligere Marius Johansen har i de senere år uttalt seg i media om barnevern og rusomsorg, samt vært på God morgen Norge på TV 2.     Jobber i dag i eget selskap ved navn Kompetansebasen og samarbeider med barnevernet.  Bruker sosiale medier til å sverte andre og til å fronte sine hetse kampanjer.   Han maler opp et bilde der han sitter med sannheten og mener mye om andre behandlere, terapeuter og privatpersoner. Det stilles lite kritiske spørsmål om hans fortid og bakgrunn.    Det står en rekke mennesker som føler seg krenket etter å hatt kontakt med denne mannen. Disse menneskene blir utsatt for psykisk terror og forfølgelse uten at det har blitt gjort tiltak for å få stoppet disse personangrepene. Historien hans viser også at han innynder seg over lengre tid, for så å forfølge, krenke, sabotere og spre usannheter om mennesker som har hjulpet ham. Dette tyder på psykopatiske trekk, noe mennesker som oppsøker hjelp burde skånes for. Han har plaget og drept dyr for å få utløp for sitt sinne. Marius N Karlstrøm har en lang historie på å sabotere for bedrifter han har jobbet for eller tillitspersoner som har hjulpet ham oppover årene. I Kompetansebasen holder han foredrag, blant annet hvor han sverter andre bedrifter for å oppnå egen vinning.    Marius har ulike voldsdommer på seg som: -Misbruk og krenkelser av barn -Overgrep på mindreårig jente -Overgrep og vold i hans tid i barnevernet -Påført mange barn og ungdom tvang og maktmisbruk og misbrukt deres tillitt   Fylkesnemnda har oversikt over dette. I dag er han innleid til barnevernet tross alle klager som er behandlet i fylkesnemnda. Hva tilsier at han sluttet med dette i dag, da han fortsatt jobber med mennesker og leier seg ut til barnevernet, hvem verner barna mot han i dag? Et kjapt søk på Google kan bekrefte at mannen ikke kan påberope seg sannheten på hvordan man behandler mennesker med verdighet og respekt.    Hvor har Marius N Karlstrøm fått behandling som gjør han i stand til å jobbe med mennesker? Noen som lurer på dette?   Hva ligger i ordet erfaringsekspert som er en selvvalgt tittel fra han selv?    Marius N Karlstrøm skyr ingen midler for å oppnå det han ønsker og krenker sårbare mennesker.      Signer slik at denne mannen blir stoppet fra å skade flere mennesker.  Les artikler som er vedlagt og still spørsmål om hva Marius har gjort for å jobbe med sin oppvekst for å kunne jobbe med andre mennesker på en sunn og frisk måte. Det vil rettes en sterk tvil på at han er kapabel til dette når du leser alt det han har utsatt andre for og hva han selv har blitt utsatt for.  

 

 

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/erfaringsmessig-kompetanse-eller-en-risikofaktor-et-paradoks-innen-barnevernet-1.953470 https://www.rb.no/nyheter/jessheim/mobbing/han-var-klassens-versting/s/5-43-77163 https://www.rb.no/lokale-nyheter/hvis-noen-var-i-ferd-med-a-bli-kjarester-gjorde-de-ansatte-alt-de-kunne-for-a-forhindre-dette/s/1-95-7233444 http://www.erlik.no/marius-var-en-versting http://www.tv2.no/nyheter/9047325/  

https://www.proff.no/selskap/kompetansebasen-da/jessheim/-/Z0IPPAUD/


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. Vennligst sjekk innboksen din (og søppelpostkassen).
Facebook