I forbindelse med oppstart av detaljregulering for utfartsparkering Sagerud, krever vi at lekeareal for barna kommer på plass i friarealet F1 umiddelbart og FØR veien påbegynnes.

NB: Om du allerede har signert manuelt, så ikke signer elektronisk. Dette for å unngå duplikater.

Innspill til oppstart av reguleringsarbeid – PlanID 280 – Detaljregulering for utfartsparkering Sagerud.

Kruttverket – der barna ble glemt

 

«Barn på 5-6 år oppholder seg hovedsakelig mindre enn 100 meter fra egen inngangsdør. De fleste barn helt opp til 8 år oppholder seg i hovedsak inntil 200 meter fra hjemmet».

 

Sitatet er hentet fra  «Veiledning til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen». Den sier mye om at barn må ha lekearealer der de bor. Hvordan legge til rette for lek er en av grunnpilarene i utbyggingen av nye boområder. Dette er kunnskap som kommunens planleggere kjenner til og den var med også i utformingen av Kruttverket.

 

Kruttverket myldrer av barn. Barn som leker, vokser opp og som formes i sine omgivelser. Det finnes flere lekeplasser – med sandkasse og huske – velegnet for småbarn. For større barn og unge finnes det ingen lekeområder, ingen steder å spille ball eller et sted å møtes.

 

Det er bygget tett i Kruttverket og de få friarealene som finnes er ekstremt viktige. Særlig er F1 viktig da det ligger midt i Kruttverket og er tilgjengelig for mange av barna.

 

I utbyggingsavtalen mellom NCC (senere Bonava) og kommunen het det at det i friarealene (F1, F2 og FG11) skulle bygges aktiviteter for barn. Det skulle være ballplass i F1, andre tiltak kunne være akebakke, terrengsykkelløype og klatrestativer. Tiltakene skulle bekostes av NCC og arealene skulle være ferdige før barna flyttet inn. Alle som bor i Kruttverket har betalt for dette. Aktiviteter for barna ble aldri bygget. Kommunen fulgte ikke opp. Dette var den første og andre overtredelsen mot barna som vokser opp i Kruttverket.

 

I 2015 ble deler av friarealet F1 gitt til snuplass for bussen. «Midlertidig» sådan, men i fire år. Barn vokser mye i løpet av fire år, mye god lek går tapt dersom omgivelsene ikke ligger til rette for nettopp lek. Kommunen har hevdet at Ruter nekter å kjøre buss i Kruttverket med mindre de får snu bussen i friarealet F1. Ruter tilbakeviser dette og sier de aldri har krevd å få snu bussen akkurat der. Det ble ikke gitt erstatningsareal! Med snuplass for bussen ble det en tredje overtredelse mot barna som vokser opp i Kruttverket. 

 

Våren 2015 ble det via innbyggerspørsmål til politikerne spurt om hvorfor det ikke var bygget ballplass mm. i friarealene, svaret vi fikk var at ballplass kun var en «skrivefeil».

 

I 2016 ble halve F1 omregulert til samferdsel. Hensynet til barna i Kruttverket ble tilsidesatt tross flere innspill på dette. Erstatningsareal ble ikke gitt denne gangen heller tross tydelig regelverk. En fjerde overtredelse mot barna som vokser opp i Kruttverket.

 

I 2018 har kommunen bevilget over 8 millioner kroner til vei i det som var «barnas areal». Barna har ikke fått en eneste krone!

 

Tross gjentatte møter med kommunen om manglende lekearealer i F1, er vi ikke kommet langt på vei. Bussen har spist opp plass i den ene enden og veien spiser opp arealet i den andre. I det siste midtre stykke som gjenstår, krever kommunen åpen vannføring. Da er det ikke mye areal igjen for lek.

 

I dag leker barna på snuplassen for bussen. I areal tiltenkt dem! Men når bussen kommer, må de flytte seg...

 

Det er begått mye urett mot barna som vokser opp  i Kruttverket! I forbindelse med reguleringsarbeidet for utfartsparkering er det på høy tid at barna i Kruttverket blir sett og prioritert. Det bør granskes hvorfor barns interesser ikke er hensyntatt og om hvorfor det ikke er gitt erstatningsareal da det ble laget snuplass for buss og da friarealet ble omregulert til samferdsel.

 

 

Som innbyggere i Kruttverket krever vi følgende:

 

1.    At barna i Kruttverket har høyeste prioritet slik at et lekeareal av god kvalitet kommer på plass i F1 umiddelbart. Lekearealet må gi mulighet for ballspill, sykling, klatring og annen utfoldelse. Det må kunne sprøytes skøyteis om vinteren. Det må være et naturlig samlingspunkt for små så vel som store. Beplantning må på plass.

2.    At barnas område er ferdigstilt FØR veien påbegynnes.

3.    At bussen slutter å snu i F1 umiddelbart slik at arealet kan være det det er tiltenkt – nemlig friareal. 

 

 

 Kruttparken1.png

 

 

 


Beboergruppa for nærmiljøanlegg i Kruttverket, ved Siri S Engebretsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Fyll inn skjemaet under for å signere på denne underskriftskampanjen, som er opprettet av Beboergruppa for nærmiljøanlegg i Kruttverket, ved Siri S Engebretsen. Forfatteren av underskriftskampanjen vil se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook