BEVAR ULLEVÅLTEAM OG HELE ABC!

Da jordmødrene og barnepleierne på føden på Ullevål beskrev arbeidssituasjonen sin som «uforsvarlig», svarte ledelsen med å kutte 1/3 av stillingene i Ullevålteam og legge ned tilbudet om svangerskapsomsorg på ABC! 

Ullevålteam er et ressursteam som jobber med gravide/barselkvinner og evt partner med belastninger som rus-avhengighet, psykiske helseplager og vanskelige livssituasjoner. Teamet ivaretar utfordringer sim er eksistensielle og komplekse og krever stor grad av tverrfaglig kompetanse. Målet er at det ufødte barnet/det nyfødte barnet, kvinnen, og evt partner skal ivaretas på best mulig måte til rett tid. 

Å redusere i Ullevålteams bemanning er å virkelig sparke de som allerede ligger nede, og kan ikke aksepteres.

ABC legges ned i sin nåværende form, når svangerskapsomsorgen kuttes, etter 22 år. Uten svangerskapsomsorg forsvinner et av fundamentene i ABC-konseptet, som bygger på kontinuitet i svangerskap-, fødsel-, og barseltid. 

Disse tiltakene er gjort for å frigjøre to jordmorstillinger, som skal omdisponeres for å kunne forsterke oppfølgingen av det stadig økende antall induksjoner (igang setting av fødsel). Men det løser ikke det opprinnelige problemet med arbeidsbelastningen på fødeavdelingen. 

Personale og brukere er bekymret og fortvilet, og vi ønsker å vise at det er særdeles uhensiktsmessig å foreta disse tiltakene - for ubetydelig gevinst. 

Hjelp oss å bevare ULLEVÅLTEAM og HELE ABC!!!


Den norske jordmorforening, Region Sør-Øst    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Den norske jordmorforening, Region Sør-Øst fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...