BEVAR TROMSØMARKA VED TEMPLARHEIMEN

PROTESTLISTE - BEVAR TROMSØMARKA 

Ved å kommentere i dette oppropet ønsker jeg å slutte meg til et krav til politikere i Tromsø om IKKE å bygge ned Templarheimen slik det foreliggende planforslaget til badelandet skisserer. Dette er en prosess som er kuppet i hastverk og uten forankring i høringer, berørte parter er ikke konsultert og betydelige friluftsinteresser satt til side. Inngrepet resulterer i en komplett amputasjon av marka som vi kjenner den, og vil redusere kjernekvaliteter med både lysløypa og randområdene omkring. Spre og del - la oss se hvor mange navn vi kan få med! Bevar Tromsømarka - For Alle og for Framtiden 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at BEVAR TROMSØMARKA kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook