Bevar Traumeenheten ved Nordlandssykehuset!Enhet for Traumebehandling ved Nordlandssykehuset/psykiatri
i Bodø er vedtatt nedlagt.  Avdelinga
behandler voksne som har blitt utsatt for relasjonstraumer i oppveksten,
men  også mennesker med alvorlige traumer
i voksen alder (krig, tortur, vold, mm). Enhet for Traumelidelser gir et tilbud
som finnes kun to andre steder i Norge (Modum Bad og Viken i Bardu).
Pasientene  er sterkt traumatiserte og
trenger ulik type behandling over tid. For noen av dem er opphold på
institusjon nødvendig.


Behandlinga er tenkt flyttet ut til de distriktspsykiatriske
sentrene (DPS), men der står det ikke noe tilbud klart. Klinikkdirektør Tron
Svagård ved Modum Bad sier at:»...(Traumebehandling
er) svært avansert psykiatrisk behandling som svært få av disse sentrene har
nok kompetanse til å tilby. Det blir som å be hjertepasienter gå til fastlegen sin
og be ham hjerteoperere deg».
(NRKNett, 18.11)


Man legger ned før alternativer er bygd opp! Ingen av de
andre traumeavdelingene i Norge står heller klar til å overta pasienter som
trenger institusjonsplass. Verken Modum Bad eller Viken er konsultert i forkant
av dette styrevedtaket. Ventetida er allerede alt for lang innen psykiatrien og
med nedleggelse av Traumeenheten vil den øke ytterligere. Nordlandssykehusets
styre har heller ikke sett risikoanalysen før vedtaket ble fattet.


Nedleggelse av en velfungerende avdeling  vil 
sende mange nåværende og framtidlige pasienter ut i det store uvisse,
med de dramatiske følger det kan få for den enkelte.


Vi krever at vedtaket om nedleggelse av
Traumeenheten ved Nordlandssykehuset trekkes tilbake!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook