Bevar Sunndal Asylsøkermottak

Sunndal asylsøkermottak har vært en del av Sunndal kommune i 30 år. Mottaket og dets beboere er en del av vår identitet. Sunndal kommune har opparbeidet seg en bred og god kompetanse og vi har nasjonal anerkjennelse innen fagfeltet integrering. Grundig, systematisk og målrettet arbeid fungerer. En av de viktigste forutsetningene for dette arbeidet er et godtfungerende asylmottak. Det ER Sunndal Asylsøkermottak. Integrering i diskriktene fungerer. Kjære regjering- vi ber dere om å gjøre om på vedtaket! Ikke bare si, men vis at dere også er opptatt av godt integreringsarbeid. For at det gode og viktige arbeidet som har vært gjort i Sunndal skal fortsette må Sunndal Asylsøkermottak bestå.
Sunndal_Asylsøkermottak.jpg


Initiativet Gje meg handa di, ven    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Initiativet Gje meg handa di, ven kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook