Bevar Oslo's "sjel" og velfungerende bystruktur.Stopp raseringen!

OsloFortetting.pngBevar Oslo !

Oslo sin Byutviklingsplan forankres i feilaktige påstander om en befolkningsframskriving på 200.000 nye Oslo-borgere frem mot 2040!

Når SSB tar utgangspunkt i at de siste 5 års innvandring skal fortsette frem til 2040 er vi på ville veier og viser mangel på politisk styring og er åpenbart et vikarierende argument til fortetting og rasering av Oslo.

Eiendomsretten over egen bolig og retten til å råde over egen bolig er sterk i Norge generelt. Vi nordboere investerer over et langt liv enormt mye i egne hjem (beskattede midler), spesielt pga vårt periodevis kalde klima i forhold til andre Europeere. At endringer og urimelige fortettingsplaner i velfungerende og grønne småhusbebyggelser nå foreslås omregulert til blokkbebyggelse og erfaringsmessige utrivelige bo-maskiner har satt mange Oslo-borgere i protest-modus og mener nå lokaldemokratiet nå er i fare. Dagens byråd erter nå på seg store mengder av Oslo sin befolkning med sine forslag til omreguleringer i Oslo.

SMÅHUSPLANEN I OSLO MÅ STYRKES IKKE RASERES og Oslo sitt grønne særpreg må bevares! Fremtidig planlegging av potensielle nybygginger bør dessuten eventuelt planlegges i Oslo sine tilstøtende kommuner med nye tilgjenglige bo-arealer og foregå etter at man først bygger forlengede infrastrukturer (T-bane/tog). Dvs fingerprinsipp hvor alle får tilgang til grønne "lunger"!

Nå startes aksjoner for å stoppe planene om å bygge Oslo i stykker! Artikler og kommentarer er samlet i egne Facebook-grupper som:

Stopp raseringen av Oslo! www.BevarOslo.no  

 

Aksjonsgruppens webside :

Bevar Oslo !

 

Hvem vil vi skal være Oslo´s innbyggere i fremtiden ?

Er dagens innvandringspolitikk med klare tendenser til ikke integrerte parallelle samfunn ønskelig i Oslo?

Danner masseinnvandring grunnlag for en fornuftig og bærekraftig integrering, spesielt når arbeidsmarkedet er svært anstrengt i årene fremover?

SSB's befolkningsfremskriving


Hans A. Kielland Aanesen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Hans A. Kielland Aanesen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook