Bevar området til frilufts- og naturopplevelser, nei til enorm industriell mast i det vernede LNF- området rundt Lyngstad- Granåsen- Granavollen.


26AC465A-7CED-4CA0-B33C-C65746A76D9D.jpeg

Bevar området til frilufts- og naturopplevelser, nei til enorm industriell telemast i det vernede LNF-området rundt Lyngstad-Granåsen.

Det er søkt om dispensasjon til oppsett av en 24 m høy industriell mast ( basemast- mobilmast ) fra Telenor, i det vernede LNF- området ved Lyngstad og Gammehaugen. Midt i et utrolig vakkert naturlandskap som besøkes jevnlig av turvandrere, mennesker som bor i området, besøkende til aktiviteter på Lyngstad Gård, hotellgjester fra Granavollen samt pilegrimsvandrere. Med Kongevegen, Pilegrimsleden og Søsterkirkene i sin nærhet, er dette et område som mange ønsker å besøke.

             Bare 36 meter fra punktet det søkes om å sette opp det industrielle bygget, ligger Østjordsberget, et område med er stort biologisk mangfold og der det er påvist sjeldne biotoper som er  av interesse for forskere og biologer. Lokaliteten har verdien svært viktig ( A). Rett ovenfor Østjordsberget ligger også et kulturminne ifra Bronsealderen- Jernalderen, og med sin nære beliggenhet til turstier, er denne plassen i sin helhet et verdifullt område for allmenheten og for kunnskapsformidling. 

Stedet er et unikt utsiktspunkt og har et fantastisk kulturlandskap med fine turstier tilrettelagt for turgåere, med vakre blomsterenger og et stort biologisk mangfold. Og er unikt blant annet med sine sammenhengende tur-ruter fra Granavollen. 

Søknaden deres er ennå ikke behandlet av kommunen, og det er mulig å finne en alternativ løsning eller alternativ plass til masten.

Hva slags vernede områder  og kulturarv ønsker vi å sitte igjen med om 5 år, 10 år og 20 år, og hvordan vil de vernede sammenhengende områdene se ut om en tid fremover, hvis industrielle store oppsett  i større og større grad får innpass. Naturopplevelser og rekreasjon er viktigere for mennesker og for folkehelsen enn noen sinne, og vil være en av samfunnets største ressurser i fremtiden. 

Sammen kan vi bidra med å si noe om hva slags omgivelser vi ønsker å ha. 

 

 

 

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Live Lyngstad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...