Bevar kontaktklassene på Tertnes VGS

2018 vil være året da U. Pihl VGS blir slått sammen med Tertnes VGS. Dette innebærer at elevene på U. Pihl vil nå gå på skole i samme bygg som elevene på Tertnes VGS. Dette i seg selv er ikke noe problem, men det som er et problem er at det vil resultere i at "kontaktklassene" vil blandes med klassene fra U. Pihl. En slik tvangssammenslåing er det flere som reagerer på. På grunnlag av denne motstanden, er denne underskriftskampanjen skapt for å vise hvor stor denne motstanden er.

Argumenter fra ledelsen som legitimerer denne sammenslåingen er at det er sunt for skolemiljøet. Det kan være sant, men det samme vil ikke gjelde for klassemiljøene. Kontaktklassene er de klassene på skolen hvor man føler at man hører hjemme. Det er her man har klart å skape et klassemiljø, som nå etter sammenslåingen vil bli tatt fra elevene. Elevene fra begge skolene vil jo uansett ha timer med hverandre med tanke på programfagene, så hvorfor blir det argumentert at klassemiljø vil bli bedre om de tidligere klassemiljøene rives fra hverandre? Dette går i så fall veldig hardt utover de som går på andre trinn nå. Disse elevene vil være tredjeklassinger til neste år og er de klassene som har brukt lengst tid på å skape et godt klassemiljø i kontaktklassene.

Klassemiljøene i kontaktklassene er også plassen hvor de som ikke kunne sosialisere så lett med andre fikk kamerater og noen å snakke med. Denne prosessen ville vært forgjeves og må startes på nytt om kontaktklassene blir blandet. Det kan godt være at denne sammenslåingen også vil gi konsekvenser for det planlagte, som klasseturer og fellesaktiviteter. Da må man mest sannsynlig omorganisere slike aktiviteter. 

Meldingen om at klassene ville bli blandet kom veldig sent på Tertnes VGS, samtidig som den samme meldingen ikke ennå tydeligvis er blitt gitt på U. Pihl. Dette kunne en elevrådsrepresentant fra skolen bekrefte.

Elevene på Tertnes VGS og fra U. Pihl kan like godt være fremtidens arbeidere, gründere eller ledere. Derfor bør elevene få det tilrettelagt og fått beholdt sine gamle klasser med sine klassekamerater.

"Det er ikke noe vits i å stritte i mot" ble det sagt på Tertnes VGS. For å vise hva alle de støttende elevene, ledelsen og andre engasjerte syns om nettopp denne tvangssammenslåingen av kontaktklassene ønsker vi at så mange som mulig skriver under på kampanjen.

 

Vi avventer nærmere informasjon.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Leon Torskangerpoll kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook