Bevar klassene og skolestrukturen på Borgtun skole.


I følge Mail fra rektor Torill Sommerlund som ble forelagt foreldre i 5. og 6.klasse torsdag 16. Juni, ble det informert om sammenslåing av neste års 7. og 6. trinn i nye basisgrupper på tvers av alder.

Utdrag fra Mail:
Bakgrunn for omorganiseringen og føringer for nye basisgrupper er knyttet til at skolen er pålagt å planlegge opplæringen innenfor de økonomiske rammene vi har fått i budsjettet fra Byrådsavdeling for utdanning for kommende skoleår. Ressursen skolen har fått tildelt til opplæring er knyttet til hvor mange elever det er på skolen, og på Borgtun skole er elevtallet med et snitt på ca. 35 elever per trinn for lavt til at skolen kan opprettholde 2 klasser per trinn. Skolen har vurdert alle trinn og alle klasser for ny organisering.

Gjennom hele skoleåret 2015/2016 er evaluering av 3 delingen som ble innført høsten 2015, etterlyst både fra lærere, barn og oss foreldre. Ved innføring ble det sagt at dette var et forsøk som skulle evalueres, men lærernes evaluering ble utsatt igjen og igjen til skoleåret i praksis var over. Vi er mange som har merket konsekvensene i form av dårligere læring, manglende trivsel og fallende motivasjon.

Organiseringen som ble sendt ut denne uka er derfor ikke tuftet på evaluering av året som har gått, ei heller pedagogiske prinsipper blir hensyntagen for å kunne gi god undervisning. Vi frykter at skolen ikke vil klare å gjennomføre et godt skolefaglig opplegg og vi frykter at en slik organisering vil rasere barnas trygge læringsmiljø og sosiale rammer bygd opp gjennom henholdsvis 5 og 6 års skolegang. Prisen i form av utrygghet, faglig stagnasjon og redusert skolemotivasjon må betales av ungene våre.

Det er vi som kan snakke barnas sak om at dette ikke er ønskelig fra noe hold, skolen ved rektor gjør det hvertfall ikke. Torill står fast på at hun vet om "SÅ mange" som er fornøyd med tredeling slik det har vært i år uten å ville si verken navn eller hvem det er. La oss være åpne og tydelige: signer om du og ditt barn ikke ønsker rasering av klassene og vil tilbake til klasser med trygge rammer med kontaktlærer som før. Vi vil sikre et godt læringsmiljø som grunnlag for våre barns fremtid!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ingrid waldahl kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook