Bevar Home-Start Familiekontakten på Nesodden!

Skjermbilde_2022-09-19_kl._12_.42_.47_1.pngHome start er et frivillig familiestøtteprogram, som hjelper småbarnsfamilier som føler at hverdagen er krevende og trenger avlastning og støtte.Home-Start på Nesodden startet opp i 2020, har utdannet 15 frivillige familiekontakter og hjulpet nesten 30  familier. Bare i 2022 har 15 familier fått hjelp! Home start er basert på frivillig innsats, men det kreves en koordinator.

En person i 50 prosent stilling er det som trengs av midler, som utløser tilsvarende ett årsverk i frivillig arbeid - og dette er bare starte. Småbarnsfasen er den mest kritiske perioden både for barn og foreldre og vi vet at tidlig innsats forebygger. På Nesodden har vi i tillegg mange tilflyttere uten familie og nettverk i nærområdet. Mange føler seg ensomme, mange har ingen til å be om hjelp. Etter pandemien vet vi også at mange voksne og barn opplever hverdagen som ekstra krevende og behovet for støtte har økt ytterligere. 

Etter 2022 er oppstartsfinansieringen fra BUFDIR over, og Nesodden kommune vil avvikle ordningen! Det betyr at i budsjettet for 2023 er det lagt inn 0 kr for opprettholdelse av dette fantastiske, unike, forebyggende tilbudet til barnefamilier. 

Dette er som å pisse i buksa for å holde varmen. Finansiering av Home-Start må inn i budsjettet for 2023 og videre, si din mening til politikerne nå!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kjersti Helgeland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...