Behold fysioterapitilbudet til barn og unge i bydel Sagene

Bydel Sagene skal spare 14 millioner og denne gangen rammer kuttene barn og unge med funksjonshemninger og de barna som i en periode av livet har behov for oppfølging av barnefysioterapeut.
I justert budsjett 2014 foreslår bydelsadministrasjonen i bydel Sagene å inndra en fysioterapistilling ved Sagene helsestasjon. De påstår at helsestasjonen likevel klarer å opprettholde føringer for dekningsgrad for fysioterapitjenester.
Dette er aksjonsgruppa uenige i!

Et veldig viktig element er også at fysioterapitilbudet til barn og unge med funksjonshemninger blir kraftig rammet.
Det er helt uholdbart at en så sårbar gruppe tas fra fysioterapitilbudet sitt.

Vis din støtte ved å skrive under på dette oppropet. Listene vil leveres til bydelspolitikerne på Bydelsutvalget torsdag 3.april i Sagene samfunnshus.

For mer informasjon om Justert budsjett 2014, se http://www.bydel-sagene.oslo.kommune.no

Aksjonsgruppa ved Johanne Rønning    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Aksjonsgruppa ved Johanne Rønning kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook