Begrens utbyggingen i Revåsvei 5 på Framnes/Huvik

Kontrast Bolig SPV1 AS, i samarbeid med SPIR Arkitekter, er nå i startfasen på et omreguleringsarbeid. Eneboligen i Revåsvei 5 skal rives og det ønskes oppført en boligblokk på tre etasjer med 15 leiligheter og 30 bilplasser i en halvt nedsenket garasje. På 1,9 mål tomt.

Vi som signerer dette oppropet mener:
• Trafikk- og parkeringsbelastningen i området er for høy allerede.
• 15 boenheter og opp til 30 biler gjør en uoversiktlig skolevei, enda mer usikker.
• Prosjektet inneholder for mange leiligheter og er for stort i forhold til tomten.
• Bygget bryter de estetiske rammene for områdets småhus- og eneboligbebyggelse.
• Blokken blir for høy og bør nedskaleres kraftig.
• Fortettingen i området er allerede høy.
• Vi er bekymret for hva slags presedens dette vil kunne skape for fremtiden i området.

Vi maner kommune og utbygger til å lytte til oss og finne en måte å skjerme et trivelig område for og opprettholde et godt nabolag.

På vegne av naboene i området
Anett, Kjetil og Helle

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anett, Kjetil og Helle kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook