Barn skal ikke skilles fra foreldrene mot sin vilje - Barnekonvensjonen

0_alida1.jpg

 

Kjære Barneombudet,

med den jobben du har, så vet du vet at Barnekonvensjonen er barnas egne menneskerettigheter.  

Noen utdrag av disse rettighetene er

 • Barn skal ikke skilles fra foreldrene sine mot sin vilje.
 • Barn har rett til regelmessig kontakt med begge foreldre og til å få omsorg av dem.
 • Staten skal respektere barns rett til familieforhold.  

Norge har underskrevet denne internasjonale avtalen og gjort rettighetene til en del av norsk lov (kilde: Barneombudet.no).  

Likevel så bryter myndighetene våre denne loven. Det gjør de når de setter innvandringsregulerende hensyn foran Barnekonvensjonen. Det skjer når mammaer og pappaer som har norske barn, men ikke norsk statsborgerskap, sendes ut av landet vårt. 

Konsekvensene er at barna skilles fra en mor eller far mot sin vilje, og at de mister muligheten til å ha regelmessig kontakt og til å få omsorg fra dem.  

Et av barna som opplever dette nå, er Alida på åtte år. Alida er egentlig ei veldig modig jente, men nå er hun redd og bekymret. Det er fordi hun står overfor et helt umulig valg: Hun må velge mellom mamma og pappa. Valget blir enda mer umulig fordi uansett hva Alida velger, så kommer mammaen eller pappaen hennes til å bo på den andre siden av jordkloden fra der hvor hun bor. Og den andre siden av jordkloden, det er uendelig langt borte når du er barn, eller mamma, eller pappa.  

Verken Alida, eller andre barn skal måtte miste en mor eller far på denne måten. Det er derfor vi ber deg som er barnas eget ombud, om å sørge for at norske myndigheter følger Barnekonvensjonen og loven, slik at disse barna får vokse opp sammen med mammaene og pappaene sine her i Norge, i landet de kjenner og føler seg trygge i, og som de tenker på som hjemme.  

Tusen takk Barneombudet, for at du passer på at barnas rettigheter blir oppfylt og at myndighetene gjør det Barnekonvensjonen sier. At du gjør det, betyr alt for barna dette gjelder. Vi stoler på at du ordner opp.    

 

Beste hilsen

Sigrun Norderval

på vegne av Støttegruppen for Alida  

 

Kjære deg som leser dette,

Vi er veldig takknemlige for at du viser din støtte til Alida og de andre barna, ved å signere dette oppropet. Om du vil, så kan du lese Alidas historie her.    

 

Alidas umulige valg  

Husker du hvordan det var å være 8 år? - Å gå på skole, å være nysgjerrig og å lære nye ting? - Og å leke og skravle og le bekymringsløst med klassevenner og å være sammen med familien?  

Tenk om du som 8-åring midt oppi alt dette fine, en dag skulle måtte velge mellom enten å bo sammen med mammaen, eller pappaen din. Og tenk hvordan valget ville bli enda vanskeligere om du visste at den du ikke velger, kommer til å bo langt, langt borte, på den andre siden av jorden. - Alida er åtte år, og hun må gjøre dette valget nå.  

Alida er norsk statsborger. Hun veldig redd for å miste mammaen sin og minst like redd for å miste pappaen sin. Om under en måned må moren hennes forlate Norge. Alida vet enda ikke hva hun skal velge. Hun er veldig glad i begge foreldrene, i vennene sine og skolen, og hun vil gjerne at alle skal fortsette å bo her. Hun har ikke lyst til å flytte til Afrika, til et land hun ikke en gang vet hvor er.  

Alida er egentlig en tøffing, ei ordentlig Pippi-power-jente, men når hun tenker å flytte bort fra alt hun er glad i til et helt fremmed sted, blir hun redd og lei seg. Alida synes det er veldig vanskelig å forstå at hun må velge enten mamma eller pappa, på grunn av noe som skjedde lenge før hun ble født.  

Grunnen til denne vanskelige situasjonen er at moren til Alida gjorde noe ordentlig dumt da hun kom til Norge for ti år siden. – ”Jeg fikk råd fra noen jeg kjente om ikke å si hva jeg egentlig heter og hvor jeg egentlig kommer fra. Jeg angrer mye på det i dag”, sier Bwalya, som er navnet til mammaen til Alida. Det er hun som har hovedomsorgen for datteren.  

Bwalya vet så altfor godt hvor dumt det var å ikke snakke sant. Etter to år i Norge gikk hun selv til politiet og fortalte at hun hadde oppgitt feil navn og nasjonalitet. Å oppgi uriktig identitet anses som et grovt brudd på Utlendingsloven. Søknaden hennes om asyl ble dermed avslått. – Det er grunnen til at hun har fått utreisefrist 5. juli i år.  

Pappaen til Alida, Knut, er fortvilet, og det ville du sikkert også vært om barnet ditt skulle sendes til Afrika.

Venninnene i klassen til Alida er også fortvilet. En venninne forteller at Alida er en veldig god venn, og at hun ble veldig, veldig lei seg da hun hørte at Alida skal sendes lang, langt bort. En annen forteller at: ”Alida er snill og veldig morsom. Vi liker å skravle mye sammen. Jeg håper hun ikke må flytte” (kilde: Romerikes blad).

Mammaen til Alida har helt klart gjort noe ordentlig dumt, men om moren din hadde gjort noe ordentlig dumt en gang lenge før du ble født, er det riktig at det er du som skal bli straffet for det?  

Alida har det veldig vondt sånn som det er nå. Men det finnes regler som skal forhindre at barn opplever sånne vonde ting, nemlig Barnekonvensjonen.

Barnekonvensjonen er barnas egne menneskerettigheter. Det er en avtale mellom nesten alle land i verden, og hvor det står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet Barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov (kilde: Barneombudet). Dette betyr at de som bestemmer i Norge skal passe på at barns rettigheter blir oppfylt og passe på at alle følger det konvensjonen sier.

Under kan du lese to veldig viktige punkt, som gjelder Alida og alle andre norske barn.

 • 9. Holde familien sammen Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste.
 • 12. Å si sin mening og bli hørt Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. (

                                                   Kilde: Redd Barna, Barnekonvensjonen kortversjon)

Om du vokste opp med en mamma og en pappa, så vet du hvor viktige de var for deg. Om du er mor eller far selv, så vet du hvor mye det betyr å delta i barnet ditt sitt liv, å dele gleder og sorger og å passe på at barnet ditt har det bra.  

Vi ber deg derfor om å støtte Alida, så hun får vokse opp sammen med både mammaen og pappaen sin, så hun kan fortsette å leke, le og skravle med skolevenninnene sine. Støtter du Alida, så hjelper du også de fortvilte foreldrene hennes.  

 

Dette er mammaen til Alida sin sak, hentet fra Romerikes blad

 • Alidas mor, Bwalya Musanshiko, kom til Norge fra Zambia i 2008.
 • I 2009 fikk hun datteren Alida (nå åtte år), som er norsk statsborger.
 • Ved ankomst til Norge oppga Musanshiko feil identitet, noe som anses som et grovt brudd på Utlendingsloven.
 • Asylsøknaden hennes ble avslått. Hun har klaget på avslaget til Utlendingsnemnda (UNE) flere ganger.
 • Etter det siste avslaget i 2015 tok familien saken til retten. Tidligere i år fikk UNE medhold i Lagmannsretten.
 • Familien ville anke til Høyesterett. I mai i år ble det kjent at Høyesterett ikke vil behandle saken.
 • Utreisefristen er satt til 5. juli i år.

Tusen takk for at tok deg tid til å lese om Alida og for at du skriver under på oppropet til Barneombudet.  

 


Støttegruppen for Alida, ved Sigrun Norderval    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Støttegruppen for Alida, ved Sigrun Norderval kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook