Akutthjelpere til Arnøya

Det har vært en dialog med Skjervøy kommune om å få akutthjelp ordning på Arnøya. Etter mange mailer og press fra min side, har jeg fått til svar at administrasjonen på Skjervøy ikke virker giret på denne ordningen. Jeg starter et opprop i håp om at kommunen kan revurdere dette.

Hva er akutthjelpere?

" I alvorlige, akutte situasjoner står det om minutter. Sjansene for å lykkes med oppdraget styrkes hvis pasienten får hjelp i påvente av at helseressurser kommer frem.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har derfor etablert et nettverk av lokale akuttmedisinske team i kommuner over hele landet gjennom kurset Akutthjelpere.

Deltakerne får opplæring i grunnleggende og avansert førstehjelp. 

Denne beredskapen er ment som et supplement til de eksisterende nødetatene i kommunene, ikke en erstatning. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113, og er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsutstyr.

Prosjektet startet med 150 akutthjelpere i seks kommuner, men har utviklet seg til å omfatte rundt 4 000 akutthjelpere fordelt på 220 akutteam i 160 kommuner.

Sammen med kommuner og helseforetak trygger Stiftelsen Norsk Luftambulanse landet vårt ved å etablere dette systemet. I 2016 utførte akutthjelperne rundt 4300 helseoppdrag."

kilde: https://norskluftambulanse.no/vart-arbeid/kurs/mens-du-venter-pa-ambulansen/

Denne ordninger koster ikke kommuen noe. Jeg har hatt mye kontakt med fagansvarlig i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) og han sier at de kommunene som inngår avtale med de får: 

- gratis e-læring (alle).
- utstyr som akuttsekk, hjertestarter og      
refillsekk og vester.
- instruktører / kurs dag nr. 2 (praktisk dag).
- forbruksutstyr dekkes i avtaleperioden (2 år).
 
Dette er noe SNLA dekker. 
 
Vi har geografiske utfordringer her på Arnøya, og særlig på vinteren. Selv om ambulansen responderer raskt, kan ikke ambulansen komme fortere enn det tar å komme til Arnøya med båt, for så å kjøre dit det måtte gjelde. Ambulansehelikopteret kan komme på 17 minutter, men dette er avhengig av været og tilgjengelighet. På vinteren har vi store skredfareområder og vi har hatt bygder som har vært isolert i flere dager i løpet av vinteren. Dette vil også være en utfordring i forhold til fremkommelighet for akutt medisinsk hjelp/ambulanse.
 
Med å få akutthjelper ordningen til Arnøya, vil vi kunne skape trygghet, raskere hjelp, og ikke minst gjøre jobben til amk/ambulanse lettere. Medisinsk personell vil spare mye tid, og dermed også få pasienten fortere til sykehus.
Akutthjelpere vil bli kontaktet av amk om bistand, og de vil i samsvar med amk utføre en viktig jobb som kanskje redder liv. Når det sies at hvert minutt teller, så synes jeg det er for lenge å måtte vente i minimum 20 minutter, og opp til  120 minutter for å få akutthjelp. 
 
Dersom vi får kommunen med på dette, ønskes det å danne minst 2 grupper slik at vi kan dekke hele Arnøya.  
 
 
Jeg håper så mange som mulig kan skrive under på dette oppropet. Sammen er vi sterke!
 
ambulanserute_1_arnøyhamn1.png
 
ambulanserute_alternativ_1_årvik.png
 
ambulanserute_2_arnøyhamn.png
 
ambulanserute_3_årviksand.png
 
 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ipek Imirgi kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook