Aksjon mot Rotenonbehandling av 7 vann i Bymarka, Trondheim

Vi ønsker ikke å forgifte vannene i Bymarka, bare for å fjerne arten mort (rutilus rutilus), slik at ørretentusiaster kan sette ut bare ørret. Så mye mer enn morten vil ødelegges, og en stor belastning på hele økosystemet vil skape ubalanse i land tid etter en giftbehandling. Naturfolk forstår at gift ikke er en løsning for å skape balanse. Et biologisk mangfold kan bestå samtidig som drikkevannskilden forblir av høy kvalitet.

Det er ikke utført konsekvensanalyser, det er brukt feil informasjon (mort er ikke svartelistet, noe som blir påstått), politikerne og folket er ført bak lyset med feilinformasjon og manglende informasjon. Flere feil er utført, og eksperter som advarer blir ikke hørt.

Vi krever prosjektet stanset!

Vi ønsker ikke at giften Rotenon skal benyttes i vassdragene i vår kjære by, og at skade forvoldes på dyr, natur og mennesker etter en slik behandling, som koster skattebetalerne flere millioner.

JA til natur og et friskt og sunt økosystem,NEI til sneversynte maktmisbrukere som ikke ønsker folkets og miljøets beste.

 

STOPP ROTENONPROSJEKTET NÅ!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Pia Welde kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook