Aksjon MOT bruk av Hegg Skole som vaksinasjonslokasjon

Ett opprop fra oss som ikke ønsker at hovedvaksinasjonssted for Lier Kommune skal foregå INNE på Hegg Skole. Vi har bedt om konkrete tilbakemeldinger og spesifikke tiltak for å sikre skolebarnas generelle sikkerhet, smittevernshensyn og trafikksikkerhet når hundrevis av liunger skal vaksineres på skoleområdet hver dag, uten å få tilfredstillende svar.

Det vi vet er at gymsalen allerede er stengt, og med det opphørte morgensfo sitt tilbud om gymaktiviteter samt andre fritidsaktiviteter som feks korps og breddeidrett. Vi vet også at hovedinngangen og deler av fellesarealet (spesifikt Torget ink toaletter) vil bli sperret for barna og dermed begrenser deres utfoldelsesområder innendørs. Utendørs vil deler av området fra hovedinngangen til parkeringen bli sperret/ivaretatt av vakthold slik at skolebarna også får ytterligere begrensninger utendørs. Det er store inngripen i barnas skolehverdag og totalt uakseptabelt!

Barna våre vil bli møtt av vakter, kjegler, sperrebånd og gjerder både inne på skolen og utendørs.

Parkeringsplassene blir reservert de hundrevis som skal vaksineres hver dag. Det siste årets fokus på hjertesone og trafikksikkerhet legges til side slik at flere hundre liunger skal kunne valfarte til skoleområdet. 

Vi er opptatt av konkrete tilbakemeldinger som kan betrygge oss i at Lier Kommune har snudd enhver stein i jakten på egnet vaksinasjonslokale, og at de fullt ut tar ansvar for barn og ansattes sikkerhet på Hegg Skole.


Vi ønsker å belyse at vi er en stor gruppe som ikke ønsker vaksinasjonslokale BLANT barna våre, ihvertfall ikke når kommunen ikke kan betrygge oss i at de har spesifikke tiltak på plass for å ivareta alle berørte parters generelle sikkerhet, smittevernhensyn og trafikale utfrordringer. Det er tross alt barna våre, det kjæreste vi har, vi kjemper for!

 Vi aksepterer ikke at barna våre skal lide mer enn nødvendig under denne pandemien.

Oppropet vil bli sendt til kommunedirektøren i Lier Kommune.