Redd Spesialsykehuset for Epilepsi fra nedleggelse

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Spesialsykehuset for Epilepsi

2014-09-28 18:58:58

Spesialsykehuset for Epilepsi er et landsdekkende tilbud for de 45.000 menneskene som er rammet av epilepsi i Norge. Dette tilbudet er de helt avhengige for å få de ulike behandlingsalternativene som kreves for å oppnå en anfallsfri hverdag. Nå vurderer OUS å legge ned dette senteret og den skisserte løsningen er at yngre pasienter som i dag ligger på spesialsykehuset skal ivaretas av barneklinikken i det nye OUS og de voksne på nevrologisk avdeling. Denne anbefalingen om å legge ned et samlet, spesialisert senter for denne sårbare pasientgruppen mener vi er helt feil retning å gå og kan være ødeleggende med å splitte et dyktig og erfarent fagmiljø innen tematikken epilepsi. SSE er i dag organisert som en egen avdeling under OUS. Sykehuset har over 260 ansatte, som utelukkende jobber med epilepsipasienter med vanskelig behandlingsbar epilepsi. Spesialsykehuset har i dag 94 sengeplasser: 52 for voksne, 32 for barn og 10 observasjonsplasser. Tilbudet består blant annet av egen rehabiliteringsavdeling, skole og barnehage. Det er her den nasjonale behandlingstjenesten for kompleks epilepsi finner sted..

Epilepsi er i dag den vanligste nevrologiske diagnosen vi har og ca 10% av alle nordmenn har et epilepsianfall en gang i løpet av livet. Dette tilbudet må utvides, ikke legges ned! Er du enig i oppropet vårt, så håper vi du kan sette av 30 sekunder til å gi oss din underskrift. På forhånd takk!

 


Inger-Lise B. HusbyDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook