Ja –  jeg eller noen jeg kjenner har blitt bagatellisert, mistrodd eller avvist av fastlege eller annet helsepersonell

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Hva kan jeg gjøre?

2021-07-27 09:15:23

Hvis du er medlem av en pasientorganisasjon, kan du oppfordre den til å støtte oppropet. 

Pasientorganisasjoner som kunne tenke seg å støtte oppropet, bes kontakte initiativtaker via denne lenken: https://www.opprop.net/contact.php 

Utover det – snakk med venner og familie om saken, og fortsett å dele på sosiale medier.

Takk for at du bidrar!


Lenke til oppropet her: https://www.opprop.net/ja__jeg_eller_noen_jeg_kjenner_har_blitt_gaslightet_av_helsepersonell 


Anonym initiativtaker

Pasientorganisasjoner har nå begynt å støtte oppropet!

2021-06-22 10:19:01


Organisasjoner som har sagt ja til å støtte, finner du i underskriftskampanjen. 

Listen over organisasjoner vil løpende bli oppdatert, så følg med.


Lenke til oppropet her: https://www.opprop.net/ja__jeg_eller_noen_jeg_kjenner_har_blitt_gaslightet_av_helsepersonell 


Pasientorganisasjoner som kunne tenke seg å støtte oppropet, bes kontakte initiativtaker via denne lenken: https://www.opprop.net/contact.php 


Anonym initiativtaker

1000 signaturer!

2021-05-26 14:29:32Det er tydelig at for mange kjenner noen som har opplevd å bli bagatellisert, mistrodd eller avvvist av helsepersonell – slik skal det ikke være.

Tusen takk til deg som har skrevet under!

Ditt engasjement er verdifullt. 

Det er bare å fortsette og dele oppropet i sosiale medier og på Facebook. 

Eller hva med å tipse en venn?

Lenke til oppropet her: 

https://www.opprop.net/ja__jeg_eller_noen_jeg_kjenner_har_blitt_gaslightet_av_helsepersonell


Anonym initiativtaker

Når sykdom blir prestisje

2021-05-03 08:13:18Visste du at ulike sykdommer har varierende status blant helsepersonell?


Forskning over 25 år viser at sykdommer som hjerteinfarkt, leukemi og hjernesvulst har høyest prestisje, mens psykiske lidelser og fibromyalgi befinner seg i motsatt ende av skalaen.

Sykdommer som typisk rammer kvinner, har jevnt over lavere status enn sykdommer som rammer flest menn [1]. Johanne Sundby uttalte til Kilden Kjønnsforskning i 2018, at medisinere har forsket lite på kvinners lidelser. Siri Vangen beskrev det som at "vi  fortsatt har en stor jobb å gjøre når det gjelder å forske på kvinners helse" [2]. 

"- Kan det at sykdommer har ulik prestisje føre til forskjellbehandling?
- Ja, vi ser det som sannsynlig at det kan være lettere å få ressurser til behandling av lidelser som er høyt ansett, enn til dem som skårer lavt. Men vi har ikke klart å påvise at det er slik" [1]. Det sier Dag Album, en av forskerne bak studiene på sykdommenes status.

Helsepersonell som jobber med lavt rangerte sykdommer, er ofte av den oppfatning at ressurser blir ulikt fordelt, og at «deres sykdommer» blir lite prioritert. Derfor er de mer opptatt av å snakke om sykdomsprestisje. De som jobber med sykdommer med høy prestisje, har derimot ikke så stor interesse av å snakke om temaet.  

Flere leger rapporterer at de opplever det som frustrerende og slitsomt å jobbe med kronisk syke pasienter [1]. 

Det betyr likevel ikke at de driver med medisinsk gaslighting. 

Men kan det være en mulig forklaring på hvorfor noen gjør det?Kilder: 

[1] https://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2018/sykdommers-prestisje.html

[2] https://kjonnsforskning.no/nb/2018/05/vi-vet-lite-om-kvinners-helse 


Anonym initiativtakerDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...