KAST HELSEFORETAKENE - TILBAKEFØR SYKEHUSENE TIL DE FOLKEVALGTE

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

VEKK MED HELSEFORETAKENE - KAMP MOT KORRUPSJON OG KAMP FOR DEMOKRATI I HELSE-NORGE

2019-07-02 13:07:36

KAMP FOR DEMOKRATI – OPPRØR MOT KORRUPSJON OG FALLSKJERMER

Enda en fallskjerm har landet på norsk jord. For et par dager siden ble det kjent at den avgåtte direktøren ved Oslo Universitetssykehus får en sluttpakke på 2 millioner i et år uten arbeidsplikt. Men han er bare en av mange.

Helseforetakene i Norge har utbetalt ca. 40 millioner i etterlønn og sluttvederlag siden foretakene ble opprettet i 2001. Dette har pågått i 18 år uten at noen har gjort opprør. Alle fallskjermene i offentlig regi er finansiert av dine og mine skattepenger. Hvor mange pasienter kunne vært hjulpet for disse pengene ? Og hvor mange nye studieplasser for sykepleiere ? Norge mangler 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere.

Majoriteten av det norske folk er opprørte og rasende over dette. Men ingen eller svært få gjør noe. Jamring og sutring hjelper svært lite. Handling må til. Og da spør jeg hvorfor har ikke fagforeningene (LO, UNIO og YS) og de store pasientorganisasjonene pluss helseorganisasjonene gjort noe her? Vi nordmenn er for snille og naive og tror at alt ordner seg til slutt.

Helseforetakene har diktatur som styringsform Alle fire helseforetakene i Norge har styre. Iflg. Helseforetakslovene prg. 21 og 22 skal styrene bestå av eieroppnevnte styremedlemmer og ansatteutvalgte styremedlemmer. Inntil en tredjedel av styremedlemmene oppnevnes av de ansatte. Dette betyr at 7 i styret representerer eiersiden og 3 representerer ansattesiden. Hvor er demokratiet ? De ansatte har ingen nytte av å være i et styre når de er i mindretall , blir nedstemt og aldri når frem med sine interesser.

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Sør-øst Styreleder : 374 000 pr. år Nestleder : 254 900 pr. år Styremedlemmene (eiersiden) : 141 000 Styremedlemmene for de ansatte får en godtgjørelse på 5 300 pr. møte. Foretaket/foretakene har ca. 9 møter pr. år. Demokratiet og likestillingen mellom ansatt og eier er totalt fraværende. Jeg spør igjen. Hvor er fagforeningene med helse- og pasientorganisasjonene ? Er det på tide at disse kommer på banen.

Korrupsjon ved ansettelser – 70% av alle stillingene i Norge blir ikke utlyst Majoriteten av ansettelsene i arbeidslivet skjer via bekjentskaper (kamraderi) og spesielt i toppsjiktet med konsekvenser dette har fått for så mange. Dette kaller jeg med mange for nettverkskorrupsjon. Spesielt i sykehussektoren de siste tjue årene har vi fått merke dette. Gutteklubben Grei med Jenteklubben Snill har rekruttert venner og familie til stillinger de ikke var kvalifiserte for. Når jeg skriver kvalifisert så mener jeg både faglig kunnskap og menneskelige egenskaper.

Som eksempler kan nevnes nedlegging av Aker, overføring av Groruddalens befolkning til Ahus, prosjektet Kalnes i Østfold, nedlegging av mange lokalsykehus rundt om i Norge, nedlegging av Ullevål og bygging av luftslott på Gaustad. Jeg er overbevist om at hadde alle toppstillingene blitt utlyst og søknadene blitt nøytralt behandlet, ville søkerne gjennomgått grundige intervjuer, tester m.m. og sykehusene hadde hatt bedre ledelse.

Norge har mange eksempler på nettverkskorrupsjon. I kampen videre for et bedre Sykehus-Norge er det svært viktig at vi alle er kjent med dette. Jo flere som engasjerer seg i kampen mot fallskjermer, korrupsjon og manglende demokrati i Helse-Norge jo lettere blir det å nå målet. For vi må aldri glemme at dette gjelder ditt og mitt liv. Gunn Pound  


Gunn PoundDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook