Opprop for bevaring av Kirkenær Ballettskole og "det blå huset" i Sørbyhaugen 33!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Statusoppdatering - Bevaring av Kirkenær Ballettskole / Sørbyhaugen 33

2020-11-09 12:43:57

Kjære alle som har signert oppropet for Kirkenær Ballettskole! 
Siden oppropet ble startet har det skjedd mye, og en oppdatering er på høy tid! Tusen takk for at du har signert og vist din støtte til ballettskolen!

Etablering av den ideelle Stiftelsen Kirkenær Ballettskole
Stiftelsen ble opprettet 14.05.2019, av Irja Tuchel Da Graca, Marion Celine Rudsli og Else Margrete Sveinsson. Stiftelsen har bl.a. som formål å bevare arven etter Jorunn og Even Kirkenær, og å sørge for langsiktige lokaler til ballettskolen.

Folkemøte for bevaring av Kirkenær Ballettskole - Juni 2019
I panelet på folkemøtet var det bred enighet om husets, og ballettskolens viktighet i nærmiljøet og i Oslo. Vi fikk gode innspill på tiltak som vi har fulgt opp i tiden etterpå.  Vi hadde deputasjon med Kultur- og utdanningskomiteens arbeidsutvalg i Oslo kommune og mottok senere samme år driftstilskudd fra Oslo kommune.

Leiekontrakt for to nye år!
I desember 2019 kunne vi med stor lettelse feire at ballettskolen fikk forlenget leiekontrakt og kjøpsopsjon til 31.12.2021. Det er begrenset hvor lenge vi klarer å stå i en leiekontrakt med så høy leie, men vårt store mål er å kjøpe huset, og vi trenger tid. Det er per nå ingen signaler om mulighet for videre leie dersom vi ikke klarer å kjøpe huset innen utgangen av 2021.

Sørbyhaugen 33 - Omregulering
Det pågår sak i Plan- og bygningsetaten der det vurderes en omregulering av Sørbyhaugen 33. I forslaget, som nå er ute på offentlig ettersyn, foreslås Sørbyhaugen 33, som kulturinstitusjon med bevaring! Her kan du følge saken:https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201909123&wfl=N&Dateparam=11/05/2020&sti=

Søknadsarbeid - kjøp av Sørbyhaugen 33
Vi har de siste to årene søkt store og små stiftelser om støtte til kjøp av huset. Den viktigste søknaden vi nå har inne er Søknad om “Tilskudd til kulturhus” fra Kulturetaten, med ny vurdering i 2021. I arbeidet frem mot ny vurdering i 2021 er vår hovedprioritet å styrke prosjektets finansieringsplan. Her må vi må øke egenkapitalen, og finne en eller flere store samarbeidspartnere. 

Innsamlingsaksjon på Spleis.no!
https://spleis.no/s/kirkenærballettskole
Vi har startet innsamlingsaksjon for å samle egenkapital til kjøp av Sørbyhaugen 33!
Les mer om innsamlingen ved å klikke på lenken. 
...

Vi håper du vil hjelpe oss ved å fortelle dine venner og kjente om innsamlingen og oppropet! 
Kontakt oss gjerne ved spørsmål, eller om du ønsker å hjelpe på andre måter.

Vi kjemper videre for bevaring av Ballettskolen! <3


Stiftelsen Kirkenær Ballettskole v/ Else Margrete Sveinsson og Irja Tuchel Da GracaDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...