Nei til oppdeling av Karmøy kommune!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Bilder som kan deles

2020-05-24 18:30:34

Odd Magne Hansen

Oppdatering 22.mai

2020-05-23 11:40:13

Hei alle sammen. 

I løpet av en uke så har vi fått omtrent 400 nye signeringer på oppropet. Det betyr av vi pr. 22.mai hadde 950 signeringer. Dersom dere fortsatt står på, snakker med venner og deler oppropet på sosiale medier vil vi forhåpentligvis ha 1000 signaturer i løpet av helgen. Stå på for fastlandssiden og Karmøy kommune! 

 


Odd Magne Hansen

Nye og gamle signeringer.

2020-05-19 08:36:55

Hei.

Jeg setter stor pris på engasjementet. Men hvis du allerede har skrevet under oppropet tidligere er det ikke nødvendig å skrive under igjen. Du får beskjed på e-post dersom dette er tilfelle. Hvis jeg skulle oppdage dobbelsignering vil den eldste underskriften bli slettet. Jeg har også fått meldinger om folk som sier de har skrevet under som ikke er blitt registrert. Sjekk derfor om din signatur er på listen. Dersom du ikke finner navnet ditt må du signere på ny.

Mvh. Odd Magne Hansen


Odd Magne Hansen

Oppdatering 18.mai

2020-05-18 17:14:58

Det har blitt mange nye underskrifter siden oppropet ble gjennopplivet i helgen. Særlig på lørdag, 16.mai, kom det mange nye. Status pr. 17.mai var 736 underskrifter.

Jeg ser at tallet på nye underskrifter blir mindre til tross for at dere har vært flinke å dele. Men, 342 delinger burde resultert i enda flere underskrifter.... 

Haugesunds Avis har publisert 2 saker som gjerne kan deles sammen med en oppfordring om å støtte oppropet. Stå på alle sammen!

 


Odd Magne Hansen

Nei til oppdeling av Karmøy

2020-05-15 14:35:50

Til alle som tidligere har skrevet under på denne underskriftsaksjonen.

Det er nok en gang diskusjon om fastlandsiden tilknytning til Karmøy kommune. Jeg har derfor oppdatert oppropsteksten, slik at dere om ønskelig kan "gjenopplive" underskriftsaksjonen og dele den med venner på sosiale medier. Dersom du ikke kan stille deg bak den oppdaterte oppropsteksten MÅ du gi beskjed til meg, slik at jeg kan slette din underskrift.

NY TEKST:

Underskriverene av dette oppropet registrerer at det er tatt initiativ til ny debatt om Fastlandssiden av Karmøy kommune skal skilles ut fra Karmøy og bli en del av Haugesund i en ny storkommune.

Karmøy kommune er i dag en veldrevet og robust kommune med levende byer og bygder. Slik ønsker vi at det skal være også i framtida.

I fellesskap, og gjennom interkommunalt samarbeid, ønsker vi at alle innbyggerene i kommunen skal sikres nærhet til demokratiske beslutningsprosesser. Vi ønsker å sikre likeverdige tilbud i nærmiljøet og like muligheter til å ta del i gode velferdsordninger og kulturtilbud.

Underskriverne av dette oppropet ønsker ikke at Karmøy skal bli svekket som kommune. Vi ønsker heller ikke at Fastlandssiden skal overføres til Haugesund og vi krever derfor at alle innbyggerene i kommunen behandles likt og får si sin mening.


Odd Magne Hansen

Rådmannen i Haugesund foreslår grensejustering på Fastlandet.

2016-05-31 17:57:14

https://hnytt.no/2016/05/31/hold-fingrene-fatet/

På tide med en ny aksjon mot oppdeling av Karmøy kommune?

Etter at Karmøy har avklart at de ikke vil etterkomme ønskene fra Knut Birkeland og hans medsammensvorne og Fylkemannen har signalisert at det foreløpig ikke er aktuelt med en grensejustering, kaster nå Rådmannen i Haugesund seg inn i kampen om fastlandskarmøy.

Spre oppropet - Nei til oppdeling av Karmøy kommune!

http://www.opprop.net/nei_til_oppdeling_av_karmoy_kommune

 

Mvh. Odd Magne Hansen


Odd Magne Hansen

Brev til ordfører og fylkesmann.

2016-04-10 14:04:17

Hei. I skrivende stund har vi 462 underskrifter. Stå på - spre oppropet og be folk om å skrive seg på. Underskriftsaksjonen fortsetter inntil en endelig avklaring foreligger. Jeg har i dag sendt følgende brev til ordfører i Karmøy og til Fylkesmannen i Rogaland.

​​​​​​​​​Karmøy 10.april 2016

Til
Karmøy kommune v/ordfører
Fylkesmannen i Rogaland

Vedrørende anmodning om folkeavstemning og utgreiing om Fastlands-Karmøys kommunetilhørighet. Kommuneloven § 39a og Inndelingsloven §8.
Viser til henvendelse fra Aksjonsgruppa Fastlands-Karmøy v/Knut Birkeland, sine brev til Karmøy kommune og Fylkesmannen i Rogaland datert 31.mars 2016.
Den 30.mars tok undertegnede initiativ til oppropet Nei til oppdeling av Karmøy kommune. I løpet av få dager har det pågående oppropet samlet over 460 underskrifter. Oppropet har følgende tekst:
«Underskriverene av dette oppropet registrerer at det er tatt initiativ til at det blir holdt folkeavstemming om Fastlandssiden av Karmøy kommune skal skilles ut fra Karmøy og bli en del av Haugesund i en ny storkommune. Karmøy kommune er i dag en veldrevet og robust kommune med levende byer og bygder. Slik ønsker vi at det skal være også i framtida. I fellesskap, og gjennom interkommunalt samarbeid, ønsker vi at alle innbyggerene i kommunen skal sikres nærhet til demokratiske beslutningsprosesser. Vi ønsker å sikre likeverdige tilbud i nærmiljøet og like muligheter til å ta del i gode velferdsordninger og kulturtilbud. Underskriverne av dette oppropet ønsker ikke at Karmøy skal bli svekket som kommune. Vi ønsker heller ikke at Fastlandssiden skal overføres til Haugesund og vi krever derfor at en eventuell folkeavstemming må omfatte alle innbyggerene i kommunen»
Som initiativtager er jeg av den oppfatning at både Karmøy kommune og Haugalandsregionen vil være best tjent med at Karmøy kommune består som i dag. Jeg frykter at en uønsket justering av grensene mellom Haugesund og Karmøy, vil kunne svekke regionen, føre til splid og splittelse i befolkningen og virke ødeleggende for det eksisterende samarbeid mellom kommunene.
På denne bakgrunn ber undertegnede om at Karmøy kommune avviser kravet om egen folkeavstemming på Fastlands-Karmøy og at Fylkesmannen i Rogaland ikke igangsetter utgreiinger om Fastlands-Karmøy kommunetilhørighet.
Begrunnelsen for dette er:
1. Henvendelsen fra Aksjonsgruppen Fastlands-Karmøy anmoder om folkeavstemming ut i fra at 315 underskrivere støtter oppropet:
«Jeg støtter oppropet om at Karmøy kommune skal avholde folkeavstemning om fremtidig Kommunestruktur på Haugalandet».
I følge retningslinjene for Innbyggerinitiativ § 39 a kan en ikke fremme forslag om saker som allerede er behandlet i kommunestyret i løpet av valgperioden. Sak om kommunestruktur på Haugalandet er grundig behandlet i kommunestyret i denne valgperioden og et stort flertall i Karmøy kommunestyre støtter det endelige vedtaket.
2. Det er ingenting i aksjonsgruppens opprop som tilsier at underskriverne er enig i at det skal foretas en grensejustering eller at det skal holdes en egen folkeavstemming på Fastlands-Karmøy. Påstander som framkommer i henvendelsen fra Aksjonsgruppen Fastlands-Karmøy må derfor i utgangspunktet anses som et uttrykk for initiativtakernes personlige meninger og holdninger.


Med vennlig hilsen
Odd Magne Hansen
Initiativtaker for oppropet
NEI TIL OPPDELING AV KARMØY KOMMUNE!


Odd Magne Hansen

Bilder som kan brukes til deling etc.

2016-04-07 09:35:40

Alle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastlandet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde til Facebookprofilen din:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karmsund:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormedal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige fastland:


Odd Magne Hansen

400 underskrifter på en uke!

2016-04-06 18:49:53

Hei.

I skrivende stund er vi i ferd med å passere 400 signaturer på oppropet. De første dagene gikk det veldig raskt. De siste dagene har det godt mye tregere,men vi får fortsatt mange underskrifter hver dag. 

Jeg har snakket med en del folk som ikke har skrevet under fordi de ikke er på Facebook. Dette er en misforståelse. Oppropet er åpent for alle som har tilgang til Internett og som har en e-post adresse. En trenger ikke å være på Facebook.

Det er veldig mange folk som liker og deler på Facebook. Flere av disse har ikke skrevet under på oppropet selv. Det kan naturligvis være mange grunner til dette, men folk som liker og deler oppropet bør utfordres til å skrive under.

Jeg har delt noen bilder og lenker på Facebookveggene til Haugesunds Avis, Karmøynytt, Haugalandsnytt og Oasen Storsenter. I tillegg har jeg delt på veggen til "Du vett du e frå Karmøynå....." Disse bildene og lenkene kan naturligvis deles videre til dine venner og bekjente.

Stå på videre - snakk med folk og be dem om å signere oppropet - NEI TIL OPPDELING AV KARMØY KOMMUNE!

 

mvh. Odd Magne Hansen


Odd Magne Hansen

Vi trenger flere underskrifter.

2016-04-02 16:09:42

Til alle underskrivere av oppropet.

Etter en god start så har vi nå fått flere underskrifter enn Knut Birkelands underskriftsaksjon. Men, våre underskrifter kommer også fra folk på Nord-Karmøy og lenger sørover i kommunen. Dersom vi skal få like mange eller flere underskrifter på fastlandsiden, er det viktig at dere gjør en ekstra innsats og står på videre :-)

I dagens Haugesunds Avis har Odd Henning Johannessen et godt svarinnlegg til mange av Knut Birkeland sine påstander. Innlegget kan leses her: http://www.h-avis.no/debatt/leserinnlegg/meninger/luftslott-til-2-8-milliarder/o/5-62-240229

Stå på videre, spre oppropet til venner og bekjente - fastlandet skal fortsatt være en del av Karmøy kommune!

NEI TIL OPPDELING AV KARMØY KOMMUNE!

 

mvh. Odd Magne Hansen


Odd Magne HansenDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook