5G-fritt Norge - STANS 5G

VI ØNSKER Å KOMME MED EN PROTEST PÅ DET VI MENER ER ET EKSPERIMENT MED LEVENDE MENNESKER, UTEN GITT TILLATELSE.

Det er for mange ‘kanskje’, ‘trolig’ og ‘muligens’ i tekster som omhandler 5G.
Har staten rett til å forske på levende mennesker uten tillatelse..?

Vi krever at dette syke prosjektet stanses, og at man heller tar samfunnsansvar ovenfor folkehelsen. Det medfører nemlig ikke riktighet slik det påstås; at det ikke finnes noen beviser for at 5G er skadelig. Svært mange land nekter å bruke dette systemet, av en god grunn. Det finnes store mengder med forskning som viser forstyrrelser av DNA og negative helseendringer.

VI BEHØVER IKKE FLERE DRÅPER, vi har allerede for mange ‘litt farlige’ påvirkninger, i statlig regi og med statlig godkjennelse. I tillegg har vi nå også årets hissige virusepidemi å tenke på, som både skaper frykt og isolasjon. Flere mennesker rapporterer store helseproblemer og akutte problemer knyttet til 5G. 


@Norske politikere: dere har misforstått samfunnsoppdraget deres og stillingsinstruksen deres. Deres oppdrag er å forvalte Norge, beskytte folket, fremme helse, trivsel og vekst.

Når skal staten forstå at deres ansvar er å ivareta oss, ikke eksperimentere med oss?!
Vi vil ha oss frabedt å bli lab-rotter.

Vil dere så stå til ansvar den dagen det viser seg at dere tok feil..?

Med dette oppropet ønsker vi å sikre oss retten til å stanse utbyggingen av 5G inntil det er dokumentert sikkert før det tas i bruk i offentlig rom. I tillegg ønsker vi en redegjørelse for det reelle behovet for 5G, sett i lys av liv og helse, og mulige skadevirkninger.

 

Lenker

https://ehtrust.org/three-year-moratorium-on-4g-5g-in-geneva-switzerland/?fbclid=IwAR1HQbSc92zoeQfa2HAbA5Zcy_pT53TgyCv5xGKoLztTpAAP6-8TnvMtgps

 

https://www.rts.ch/info/suisse/11087263-la-confederation-reporte-indefiniment-ses-directives-techniques-sur-la-5g-.html?fbclid=IwAR17p-uEVAAlbewpVkd6OtDdnuHKDsWIqF0I0CGhbJWqFV3iVru5ecj3c64

 

https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5?fbclid=IwAR3rfX71H8qeWGBPDvzUDvsJu3XlBxFPOQzFLtnCxvVBorXk9afmSj5ih8A

 

https://www.facebook.com/groups/2244265522456587/

 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=bG8f5kUpbcg

 

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/03/10/statement-of-finlands-sitra-on-the-5g-deployment/

 

https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/

 

https://einarflydal.com/2020/03/13/na-strommer-det-pa-finlands-innovasjonsfond-advarer-om-at-5g-folgene-ikke-er-undersokt/?fbclid=IwAR1FXslYSSRghKRDoEwKtq4cch4Cf5UCOV686lqWvPH22De_y2pjMLI6pNk

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Pia Welde fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...